Polnische Texte

Als Sonderservice haben wir begonnen unsere Texte auch auf Polnisch zur Verfügung zu stellen.

Bisher sind die Texte unter der Rubrik Verein auf Polnisch jeweils am Ende der Deutschen Texte zu finden.

Wir hoffen dadurch auf mehr Unterstützung durch Gebet, Spenden und Mitarbeit aus dem polnischy-sprachigen Raum. Die Mitglieder des Vereinsvorstands können weiterhin leider kein Polnisch, wir werden beim Schriftverkehr falls nötig mit Übersetzungsprogrammen aus dem Internetarbeiten.

Wir haben die polnischen Texte hier unten angefügt:

 

[VEREIN] Stowarzyszenie

 O stowarzyszeniu:

W najmroczniejszym okresie niemieckiej historii ci mężowie Boży czerpali z wiary siłę, dzięki której byli gotowi kochać i przebaczać. Stowarzyszenie oraz Koło Przyjaciół Błogosławionych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau powstały, by ocalić ich od zapomnienia.

Chcemy, by ten aspekt historii Dachau przedostał się do świadomości publicznej. To historia działania i obecności Bożej pośród piekła obozu koncentracyjnego.

Ci mężczyźni to męczennicy zasługujący na nasz szacunek. Nie wolno zatem zapomnieć o ich cierpieniu, ofierze, jaką złożyli z własnego życia, a także o ich głębokim doświadczeniu wiary. Nasza strona internetowa ma być ich pomnikiem – na chwałę Boga. To w jego obecność, ojcowską troskę wierzyli, i o niej świadczyli w obozie koncentracyjnym w Dachau. To ich miłość do Boga sprawiała, że byli zdolni go naśladować i przejść w obozie swoją drogę krzyżową, mając przez to udział w Jego zbawczej drodze krzyżowej

Nie chcemy, by ten aspekt historii Kościoła popadł w zapomnienie,  wręcz przeciwnie, chcemy mówić o tych błogosławionych, aby w życiu wielu ludzi spuścizna duchowa, jaką po sobie pozostawili, stała się owocna na chwałę Bożą.  Są świadkami historii, którzy padli ofiarą nazizmu, lecz także dziś chcą głosić Boga i jako chrześcijanie ufamy, że swoim wstawiennictwem i przykladem życia duchowego pomóc  w nowej ewangelizacji Europy.

Zbieramy świadectwa o wysłuchanych modlitwach za wstawiennictwem błogosławionych z Obozu w Dachau. Jeżeli zatem otrzymaliście Państwo pomoc za wstawiennictwem jednego lub wszystkich błogosławionych, prosimy o informację drogą mailową lub pocztową na podany niżej adres. Zastrzegamy jednak, że nie opublikujemy żadnego świadectwa bez jednoznacznej zgody jego autora/ów.

Naszą pracę możemy kontynuować jedynie dzięki dobrowolnym wpłatom darczyńców. (Do celów podatkowych możemy wystawić zaświadczenie wpłacenia darowizny, gdyż nasze stowarzyszenie uznane jest w Niemczech za organizację pożytku publicznego).

Celem uzyskania dalszych informacji lub jeśli chcą państwo zostać członkiem naszego Stowarzyszenia Błogosławionych Męczenników z Dachau, prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej. *Link zur Beitritserklärung

Ponadto istnieje również mniej zobowiązujące Koło Przyjaciół (Link zum Freundeskreis) Błogosławionych z Obozu koncentracyjnego w Dachau. Jeśli chcą Państwo zostać jego członkami, prosimy o kontakt. Adres pocztowy znajduje się na końcu strony. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych naszą pracą! Za każdą konkretną  pomoc(modlitewną, naukową, finansową)będziemy niezmiernie wdzięczni!

Numer konta stowarzyszenia: (EUR)

DE 54 7005 1540 0280 8019 29

Jeśli podadzą Państwo w formularzu przelewu, czy też drogą mailową,  swój adres pocztowy, możemy wystawić zaświadczenie wpłacenia darowizny.

[Kontakt ganz unten auf der Webseite]

Kontakt z nami:

Verein Selige Märtyrer von Dachau e. V.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Morgenstraße 9

85221 Dachau, Niemcy

Fußnote

Verein Selige Maertyrer von Dachau

Przewodnicząca: Monika Volz

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Morgenstraße 9

85221 Dachau, Niemcy

Tel: 0049813113916

Prosimy o wsparcie finansowe:

Nr konta do wpłat:

Stopka redakcyjna

RODO

Szukaj na stronie

Wspierane przez Fundację Obywatelską Miasta Dachau [Logo]

 

 Koło Przyjaciół

Oprócz powołanego 29.11.2018 roku Stowarzyszenia Błogosławionych Męczenników z Dachau istnieje także Koło Przyjaciół Blogosławionych z Obozu Koncentracyjnego Dachau. Członkowie są regularnie informowani drogą mailową lub pocztową o bieżących działaniach stowarzyszenia i nadchodzących wydarzeniach.

Działania zarówno Koła, jak i stowarzyszenia wznikają z tych samych pobudek (porównaj w zakładce Stowarzyszenie).

Koło Przyjaciół gromadzi ludzi, którym leży na sercu pamięć o Błogosławionych Męczennikach z Dachau.

Chcemy, by ten aspekt historii Dachau przedostał się do świadomości publicznej. To historia działania i obecności Bożej pośród piekła obozu koncentracyjnego.

Jeśli chcą Państwo zostać członkami Koła, prosimy o kontakt. Adres pocztowy znajduje się na końcu strony. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych naszą pracą! Za każdą konkretną  pomoc(modlitewną, naukową, finansową)będziemy niezmiernie wdzięczni!

Numer konta stowarzyszenia: (EUR)

DE 54 7005 1540 0280 8019 29

Jeśli podadzą Państwo w formularzu przelewu, czy też drogą mailową,  swój adres pocztowy, możemy wystawić zaświadczenie wpłacenia darowizny.

 

Kontakt z nami:

Freundeskreis Selige Märtyrer von Dachau e. V.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Morgenstraße 9

85221 Dachau, Niemcy

Przewodnicząca Monika Volz

 

Deklaracja członkowska [Beitrittserklaerung - Beschreibung]

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do członkostwa w naszym stowarzyszeniu, a co za tym idzie do wspierania finansowego naszej działalności.

Wszystkich, którzy chcieliby z nami współpracować, prosimy o kontakt mailowy na adres:….. lub poprzez formularz kontaktowy.

Za każde, choćby najmniejsze wsparcie finansowe naszej działalności, będziemy niezmiernie wdzięczni!

Jeśli podadzą nam Państwo swój adres oraz imię i nazwisko, możemy wydać zaświadczenie do celów podatkowych o wpłaconej darowiźnie lub składce członkowskiej.

Aby zostać członkiem, należy przesłać nam wypełnioną deklarację członkowską drogą pocztową lub mailową w formie skanu na adres: ….

Pobierz deklarację członkowską:

Deklaracja członkowska

 

Beitrittserklärung/Deklaracja Członkowska

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V./

Niniejszym deklaruję chęć wstąpienia do stowarzyszenia Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V.

 

Mitgliedsdaten:/ Moje dane

Vorname/Imię:                                                                                 

Nachname/Nazwisko:                                                                       

Straße und Hausnummer/Ulica i nr domu:                                        

Postleitzahl und Wohnort/kod pocztowy i miejscowość:                    

Geburtsdatum/data urodzenia: /                       /     

Telefon Festnetz/Nr telefonu stacjonarnego:     

Mobil/Tel. komórkowy:                                     

Email/Email:                                                     

 

Der jährliche Beitrag beträgt mindestens: 45 € (fünfundvierzig Euro). Freiwillig kann ein höherer jährlicher Beitrag entrichtet werden, worüber wir sehr dankbar wären.

 

Roczna składka członkowska wynosi co najmniej 45 EURO (słownie: czterdzieści pięć Euro) Dobrowolnie można również wpłacać wyższą składkę, za co będziemy bardzo wdzieczni.

 

Jährlicher Beitrag:/Wpłacam rocznie                

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß der Satzung und den Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden.

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.

Ich bin ebenso mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins www.selige-kzdachau.de und der Weitergabe an andere Vereinsmitglieder einverstanden.

 

PL: Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów statutowych stowarzyszenia zgodnie z RODO. Mam prawo do wglądu i korekty moich danych. W przypadku mojego ewentualnego wystąpienia ze stowarzyszenia wszystkie dane zostaną usunięte z bazy. Wyrażam ponadto zgodę na opublikowanie następujących danych …. na stronie internetowej stowarzyszenia www.selige-kzdachau.de i  przekazywanie ich innym jego członkom.

 

...............................................................................          ...............................................................................

Ort, Datum/miejscowość data                                    Unterschrift/podpis

 

Posiadacze konta w Euro  mają możliwość  wydania dyspoyzcji i zlecenia stałego, patrz dokument poniżej

 

SEPA - Lastschriftmandat

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 44 ZZZ0 0002 2133 96 Mandatsreferenz:

Hiermit ermächtige ich den Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Selige Märtyrer von Dachau e.V.

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut:........................................................................................................

Kontoinhaber:.......................................................................................................

IBAN:....................................................................................................................

BIC:.....................................................................................................................…

 

...............................................................................          ...............................................................................

 

Ort, Datum                                                   Unterschrift

                                                                                        

                                                                                        

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie im. Błogosławionych Męczenników z Dachau

 1. Nazwa, siedziba, rok roboczy
 • Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie błogosławionych Męczenników z Dachau” [org. Selige Märtyrer von Dachau]
 • Siedziba mieści się w Dachau
 • Rok roboczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
 1. Cel istnienia stowarzyszenia
 • Cele Stowarzyszenia to: upamiętnienie, zwłaszcza chrześcijańskich męczenników i ofiar II Wojny Światowej prześladowanych w czasach nazizmu; wspieranie postawy pojednania i porozumienia między narodami, badania historyczne i teologiczne w obszarze sztuki, kultury i edukacji, propagowanie wiary chrześcijańskiej, udzielanie wsparcia osobom współcześnie prześladowanym ze względów religijnych; wspieranie zaangażowania obywatelskiego na rzecz wymienionych celów dla dobra całego społeczeństwa
 • Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i realizuje wyłącznie cele na rzecz pożytku publicznego w rozumieniu paragrafu 52 niemieckiej ordynacji podatkowej „cele organizacji pożytku publicznego objęte ulgą podatkową”,

Cele statutowe realizowane są poprzez podejmowanie następujących działań:

 1. Upamiętnienie chrześcijan-męczenników obozu koncentracyjnego Dachau, a zwłaszcza męczenników kanonizowanych, aby ocalić od zapomnienia świadectwo ich życia, wiary i duchowości. Jako stowarzyszenie chcemy, przybliżyć szrszemu kręgowi odbiorców życiorysy i działo, w tym ich doświadczenie cierpienia i męczeństwo w Dachau, pragniemy by zyskali należyte uznanie, aby szerzył się ich kult w Kościele Katolickim.
 2. Organizację nabożeństw, wykładów oraz innych wydarzeń kulturalnych i naukowych, których celem jest propagowanie wiedzy i świadectwa wiary chrześcijańskich męczenników z Dachau.
 3. Prowadzenie badań naukowych ich dotyczących, jak również budowanie sieci kontaktów z organizacjami i inicjatywami, o podobnych zapatrywaniach i celach, których działalność wspierałaby realizację celów stowarzyszenia.
 4. Przekazywnie młodzieży wiedzy o prześladowanych ze względów religijnych, w tym chcrześcijańskich męczennikach.
 5. Zaangażowanie na rzecz wmurowywania tablic upamiętniających męczenników z Dachau w adekwatnych miejscach i nadawnia ich imienia ulicom, placom i budynkom.
 6. Szerzenie wiedzy na temat prześladowania chrześcijan w Trzeciej Rzeszy.
 7. Zbieranie relacji i świadectw o cudach za wstawiennictwem Błogosławionych Męczennikow z Dachau i propagowanie tej formy modlitwy.
 8. Zaangażowanie na rzecz pojednania miedzy narodami, zwłaszcza tymi, z których wywodzili się Męczennicy, zgodnie z wyznawanymi przezeń wartościami.
 9. Zaangażowanie na rzecz ekumenizmu, w duchu doświadczeń ekumenicznej wspólnoty duchownych w tzw. bloku księżowskim w obozie koncentracyjnym w Dachau.
 10. Modlitwę za wszystkie ofiary nazizmu, okazywanie im należytego szacunku i czci i propagowanie takiej postawy.
 11. Modlitwę i pracę na rzecz prześladowanych chrześcijan w dzisiejszych czasach.
 12. Propagowanie napawających nadzieją, radością, dodających odwagi inspirujących przekazów płynących z przepastnego skarbca duchowej spuścizny Męczęnników z Dachau.
 • Stowarzyszenie jest organizacją non profit, tj. nie dąży do osiągnięcia zysków finansowych.
 • Środki finansowe Stowarzyszenia mogą być spożytkowane jedynie do realizacji jego celów statutowych. Członkowie nie otrzymują dofinansownia ze środków wspólnych Stowarzyszenia. Wypłata ryczałtowego wynagrodzenia, czy też zwrot poniesionych kosztów szczególnie zaangażowanym w działalność członkom Stowarzyszenia są wprawdzie możliwe, jednak decyzję o ich ewentualnym przyznaniu podejmuje walne zgromadzenie. Środków finansowych, zwaszczcza nieproporcjonalnie wysokich nie należy wypłacać nikomu, kto działałby niezgodnie ze statutami Stowarszyszenia.
 • W przypadku ewentualnego rozwiązania Stowarzyszenia i utraty ulgi podatkowej, majątek Stowarszenia przejdzie w ręce „Międzynarodowego Koła im Karla Leisnera Wasserstrasse 1 47533 Kleve Niemcy, które spożytkować go może jedynie do bezpośredniej realizacji swych celów statutowych.
 • Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, sprawujący w niej jakiekolwiek funkcje, czynią to nieodpałatnie, na zasadach wolontariatu. Każdą podjętą uchwałę o zmianie w statucie Stowarzyszenia ależy przed zgłoszeniem jej do właściwego sądu rejestrowego, przedłożyć odnośnemu Urzędowi Skarbowemu.
 • Stowarzyszenie realizuje swe cele w chrześcijańskim Duchu dostrzega swoją rolę we współpracy eruropejskiej.
 • 3 Uzyskanie członkostwa i jego wygaśnięcie
 • Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy zainteresowany wspieraniem jego celów. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/a lub opiekunów/a. Po dokonaniu dokładnej weryfikacji, o ile statuty danej organizacji na to pozwalają, członkami Stowarzyszenia mogą zostać rownież osoby prawne.
 • Każdy członek Stowarzyszenia zobowiazany jest udostępnić Stowarzyszeniu aktualny adres zamieszkania i informować na bieżąco o ewentualnych zmianach. Ponadto należy podać aktualny numer telefonu oraz adres mailowy. W przypadku braku udostępnienia aktualnego adresu, jeśli stowarzysznie poniesie w związku z tym jakieś koszty, może domagać się ich zwrotu od danego członka w wysokości co najmniej 10 EUR.
 • Wygaśnięcie członkostwa następuje z chwilą śmierci członka, wystąpienie ze stowarzyszenia, skreślenienie z listy członków lub wykluczenie z ich grona.
 • Dobrowolnie wystąpić ze stowarzyszenia można w każdym czasie poprzez złożenie na ręce członka zarządu pisemnego oświadczenia. Do tego momentu zaległe skladki członkowskie będą zaliczane proprcjonalnie w poczet mionionych miesięcy w roku.
 • W przypadku nie zapłacenia składki członkowskiej, mimo trzykrotnego wezwania do zapłaty, może nastąpić skreślenie danej osoby z listy członków. Może ona również zostać skreślona z listy członków na mocy ustępu 6 niniejszego paragrafu, oraz w przypadku gdy nie bedzie dostępna pod podanym Stowarzyszeniu adresem.
 • Członek może zostać wukluczony z szeregów stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia obowiązkow wobwc niego oraz w przypadku zachowania niezgodnego z celami stowarzyszenia. Wykluczenie następuje na mocy decyzji zarządu. Przed podjęciem takowej decyzji, dana osoba otrzymuje czas na ustosunkowanie się pisemnie lub ustnie, do stawianych jej zarzutow tej decyzji.
 • Decyzja o wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia dostarczana jest liostem poleconym i musi zawierać uzasadnienie. Wykluczony członek ma prawo wnieść w ciągu miesiąca od otrzymania deczyji na ręce zarządu pisemne odwołanie od tejże.
 • roypatzreniu niniejszego odwołania decyduje walne zgromadzenie. Odwołanie  ma skutek z awieszający, skutkuje czasowym wstzrymaniem procedury wzkluczenia.
 • 4 Składki członkowskie
 • Od członków stowarzyszenia pobierane są roczne składki członkowskie.
 • Wysokość skadek i termin wpłaty ustala walne zgromadzenie
 • Członków honorowych można zwolnić z płacenia składek oraz repartycji kosztów.
 • W stosownych wypadkach Zarząd może odroczyć wpłatę skłądek lub zwolnić z niej całkowicie lub częściowo.
 • Wysokość składek widnieje w załączonym Regulaminie Składek. Walne Zgromadzenie może go zmienić zwyczajną większością głosów.
 • 5 Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są Zarząd, Rada oraz Walne Zgromadzenie Członków.

 • 6 Zarząd
 • Zarząd Stowyszenia składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Skarbnika.
 • Repreyentantami Stowarzyszenia są w kwestiach sądowych i pozasądowych dwaj Członkowie Zarządu.
 • Zarząd odpowiedzialny jest za sprawy związane ze stowarzyszeniem o ile odpowiedzialność za nie, na mocy statutów, nie została powierzona innemu organowi Stowarzyszenia.
 • Do zadań Zarządu należą przede wszystkim:
 1. Przygotowanie obrad Walnego Zgromadzenia i ustalenie porządku obrad
 2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 3. Wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia
 4. Przygotowywanie corocznego planu budżetowego, prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdania rocznego
 5. Zawieranie i zrywanie umów o pracę
 6. Podejmowanie decyzji dotyczących przyjęcia nowych członków, skreślenia z listy człnkow lub wykluczenia z grona członkow
 7. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia
 • W sprawach ważnych zarząd powinien zasięgać opini Rady Stowarzyszenia. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat, licząc od dnia wyboru. Sprawuje swoją funkcje do dnia następnych wyborów Zarządu. Do Zarządu mogą zostać wybrani jedynie członkowie Stowarzyszenia. W przypadku gdy któryś z Członków Zarządu zreyzgnuje z pełnionej funkcji przed zakończeniem roku roboczego, Zarząd wybiera jego zastępcę na okres pozostały do końca roku.
 • Zarząd podejmuje swe decyzje podczas posiedzeń ogólnych, zwoływanych drogą pocztową, telefonicznie lub pocztą elektronicztą przez Przewodniczącego Zarządu lub jego Zastępcę. Powiadomienie winno zostać  wyslane (jeśli okoliczności nie wymuszają trybu przyśpieszonego)z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Decyzje podjęte na posiedzeniu są wiążące gdy obecnych było co najmniej 2 członków Zarządu. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Zarządu, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, jego Zastepca.
 • Protokół posiedzenia powienien zawierać miejsce i czas posiedzenia, nazwiska uczestników, podjęte deczyje i wynik głosowania nad nimi i pozostałe punkty włączone do porządku obrad.
 • Zarząd może podejmować deczyje także drogą gosowania obiegiem, jeżeli członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką procedurę.
 • Członkowie Rady Stowarzyszenia nie mogą być Członkami Zarządu.
 • Zarząd może ustanowić Regulamin swego funkcjonowania.
 • Odpowiedzialność prawna członków w przypadku drobnych zaniedbań jest wykluczona.
 • 7 Rada Stowarzyszenia
 • Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie. Rada wybierna jest przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat licząc od dnia wyboru i sprawuje swoją funkcję do dnia następnych wyborow Rady. Każdy członek Rady wybierany jest pojedynczo w głosowaniu tajnym. Do Rady mogą zostać wybrani członkowie Stowarzyszenia, szczególnie zaangażowani na rzecz realizacji jego celów, a także osoby niebędące człpnkami Stowarzyszenia, jeśli leży to w jego interesie.
 • Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady.
 • Zadaniem Rady jest doradzanie Zarządowi w ważnych dla Stowarzyszenia sprawach. Informacje o sytuacji Stowarzyszenia członkowie Rady mogą otzrymywać podczas prowadzonych z Zaa rządem regularnych rozmów lub w też w inny sposob i składać Zarządowi propozycje dotyczące prowadzenia działalności Stowarzyszenia
 • Posiedzenie Rady winno się odbywać co najmniej raz na pół roku. Przewodniczący Rady wysyła do każdego Członka Rady zaproszenia na posiedzenie drogą mailową lub pocztową na dwa tygodnie przed palanowanym posiedzeniem. Rada musi zostać zwołana, gdy zażąda tego conajmniej połowa członkow Stowarzyszenia. Procedura zwołania – jak wyżej.
 • Każdy Członek Rady zobowiązany jest podać Zarządowi aktualny adres. Jeśli tego zaniedba ponosi ewentualne koszty związane z dostarczeniem zaproszenia oraz odpowiedzialność gdy dotrze do niego za poźno.
 • Udział w posiedzeniach i dyskusjach Rady mogą wziąć wszyscy członkowie stowarzyszenia, jednak bez prawa do głosowania. O posiedzeniach Rady należy informować Zarząd Stowarzyszenia.
 • Obradami Rady kieruje jej przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe – jego Zastępca.
 • Rada może podejmować decyzję większością głosów, członków Rady obecnych każdorazowo na posiedzeniu. Jeśli Członek Rady zrezygnuje ze swej funkcji przed upływem kadencji, Rada zastrzega sobie prawo wyboru innej osoby na jego miejsce na czas pozostający do końca kadencji.
 • Rada może uchwalić Regulamin swego funkjonowania.
 • 8 Walne Zgromadzenie
 • Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo głosu. Do oddania głosu może upoważnić innego członka Stowarzyszenia. Upoważniony Członek Stowarzyszenia może repreyentować tylko jednego innego Członka. Upoważnienie nie może zawierać wskazówek co do konkretnego sposobu głosowania (głos ZA, głos PRZECIW, czy WSTRZYMANIE SIĘ od głosu). Na każde posiedzenie winno być wydane oddzielne upoważnienie należy je przedłożyć Przewodniczącemu Obrad.
 • Do zadań Walnego Zgromadzenia należy zwlaszcza:
 1. Przyjęcie Sporządzonego przez Zarząd planu budżetowego na kolejny rok, oraz Sprawozdania Rocznego Zarządu
 2. Odwołanie Zarządu
 3. Ustalanie wysokości składek członkowskich i terminu płatności
 4. Wybór i odwołanie Członków Zarządu i Rady
 5. Podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutów Stowarzyszenia lub jego rozwiązania
 6. Podemowanie uchwał dotyczących odwołania się od decyzji Zarządu w sprawie przyjmowania do grona stowarzyszenia nowych Członkow lub wykluczania z ich grona
 7. Mianowanie członków Zarządu
 • 9 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 • Walne Zgromadzenie powinno odbywać się co najmniej raz w roku. Zwołuje je Zarząd na dwa tygodnie przed planownaym posiedzenim, wysyłając pisemne zaproszenie zawierające porządek obrad. Wymieniony termin liczy się od dnia następnego po wysłaniu zaproszenia. Zaproszenie uważa się za dostarczone jeśli wysłano je na podany pisemnie przez danego Członka Stowarzyszenia najaktualniejszy adres. Porządek obrad ustala Zarząd.
 • Zarząd może w każdej chwili zwołać nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Musi ono zostać zwołane, gdy wymaga tego interes Stowarzyszenia a także w przypadku, gdy zażąda tego na piśmie skierowanym do Zarządu 1/10 Członków, podając powód żadania i cel ewentualnego zebrania.
 • Na Zebraniu nazdzwyczajnym obowiązują reguły dotyczące Walnego Zgromadzenia.
 • Nienaruszone pozostaje prawo Zarządu do zwoływania nadzwyczajnego Zebrania w pilnych sprawach stowarzyszenia. W takim wypadku termin zwołania wynosi 3 dni.
 • 10 Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie
 • Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Zarządu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, jego Zastępca lub inny członek Zarządu. Jeśli żaden z Członków Zarządu nie jest obecny, Zgromadzenie wyznacza prowadzącego obrady
 • Prowadzący obrady wyznacza protokolanta, może być nim także osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia
 • Wszystkie uchwały należy zaprotokołować, prowadzący obrady oraz protokolant muszą podpisać protokół. Protokół winien zawierać następujące dane: miejsce, czas zebrania, nazwisko przewodniczącego obaradom Zgromadzenia i Protokolanta, liczbę obecnych członków Stowarzyszenia, porządek obrad, wyniki posczególnych głosowań oraz sposób głosowania. W przypadku zmainy statutów Stowarzyszenia należy je dosłownym brzmieniu zacytować w protokole. Należy także sporządzić immieną listę obecnych na obradach członków.
 • Sposób głosowania ustala przewodniczący zebrania. Głosowanie należy przeprowadzić w formie pisemnej, jeśli conajmniej jedna trzecia obecnych na zebraniu członkow o to zawnioskuje.
 • Uchwały Zgromazenia są wiążące jeśli na walnym zgromadzeniu jest obecna co najmniej jedna tzrecia członków Stowarzyszenia, jeśli wymagane kworum nie zostanie osiągnięte, przewodniczący zgromadzenia musi zwołać kolejne posiedzenie w ciągu najwyżej 4 tygodni. Podjęte na nim uchwały są wiążące niezależnie od liczby obecnich na posiedzeniu członków. Informacja ta musi być podana na zaproszeniu na w/w posiedzenie.
 • Walne zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością ważnie oddanych głosów. Powstrzymanie się od głosu nie jest w tym rachunku uwzględniane.
 • Do zmainy statutów wymagana jest większość ¾ ważnie oddanych głosów, natomiast do rozania Stowarzyszenia 4/5 ważnie oddanych głosów. Decyzję o zmienieniu celów Statutowych Stowarzyszenia można podjąć jedynie większością 4/5 głosow. Nieobecni na zgromadzeniu członkowie mogą przedstawić zarządowi pisemną zgodę na zmianę w ciągu miesiąca.
 • Jeśli podczas wyborów do Zarządu lub Rady żaden z kandydyatów nie osiągnął wymaganej większości głosów, odbywa się druga tura wyborów między kandytatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów
 • Walne zgromadzenie nie jest wydarzeniem o charakterze publicznym. Przewodniczący Zgromadzenia może wyrazić zgodę na udział gości, dotyczy to rownież udziału przedstawicieli prasy, radia i telewizji
 • 11 Wnioski o włączenie sprawy do porządku obrad
 • Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo, najpóżniej tydzień przed dniem posiedzenia, złożyć pisemny wniosek o włącznie danej sprawy do porządku obrad. Przewodniczący posiedzenia musi na początku posiedzenia odpowiednio uzupełnić porządek obrad.
 • przyjęciu wniosków o uzupełnienie porządku obrad, które składane są już w trakcie obrad walnego zgromadzenia decydują jego uczestnicy. Do przyjęcia wniosku wymagania jest wiekszość 2/3 ważnie oddanych głosów
 • 12 Samorozwiązanie stowarzyszenia
 • Samrozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić decyzją walnego zgromadzenia, wymagana jest 80 procent ważnie oddanych głosów. O ile Walne Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej, przewodniczący Zarządu oraz jego Zastępca zostają likwidatorapmi stowarzyszenia.
 • Ninejszy przepis obowiazuje rownież w wypadku gdy Stoważysznie straci swą osobowość prawną lub zostanie rozwiązane z innego powodu.
 • 13 Uprawnienia Zarządu, koszty
 • Cały Zarząd jest upoważniony do zmiany Statutów stowarzyszenia bez uprzedniego ponownego zwoływania walnego Zgromadzenia w przypadku zakwestionowania niniejszych Statutow przez Sąd Rejestrowy lub Urząd Skarbowy
 • Koszty powołania Stowarzyszenia – ponosi Stowarzyszenie

Statuty skodyfikowano 29.11.2018 uzupełniono dnia 29.01.2019

Regulamin składek

Ustala się następującą wysokość składek:

 1. Osoby fizyczne 40EUR rocznie
 2. Sponsoprzy od 100 EUR rocznie
 3. Osoby prawne 100 EUR rocznie

Studenci, emeryci i osoby będące z jakichś powodów w trudnej stuacji finansowej mogą zostać całkowicie lub czściowo zwolnieni z płacenia skladek, termin płatności może zostać odroczony. W takim wypadku należy złożyć wniosek na ręce Zarządu, który może rozpatzryć go pozytywnie nie informując o tym czlonków Stowarzyszenia.

Dobrowolne datki i darowizny można wpłacać w każdym czasie. Stowarzysznie, poprzez Zarząd, podejmuje decyzje co do ich przyjęcia.

W przypadku całościowego lub częściowego zwolnienia z opłat składek i/lub odroczenia płatności obowiązuje zwłaszcza §4 (4) niniejszych statutów.